EL LLOGUER D’UN IMMOBLE ATRACTIU PER A LES DUES PARTS

 

ARRENDADOR

 • Verificació prèvia del risc, solvència i morositat del candidat del lloguer.
 • Gestió de l’assegurança de lloguer  (impagament, vandalisme i desnonament).
 • Rescissió de contracte, gestió de fiança i inventaris fotogràfics.
 • Neteja de l’habitatge  i reparacions a cada canvi de llogater.
 • Mediació i gestió d’incidències contractuals entre les parts.

La documentació requerida per llogar una vivienda es:

 • Escriptura / acceptació d’herencia/ nota simple.
 • Contracte dels suministres o darrera factura.
 • Certificat energètic .
 • Cedul.la d’habitabilitat.
 • Assegurança de la vivenda.

ARRENDATARI

 • Cartera d’immobles
 • Assessors formats i especialitzats en matèria arrendatícia.
 • Professionalitat i rigor en el tractament de les dades.
 • Assessorament legal i contractual.

La documentació requerida per llogar:

 • Contracte laboral o vida laboral.
 • 3 darreres nómines.
 • Dni.